آریا موبایل | Ariamobile.Net

باز محرم شدو دلها شکست از غم زینب دل زهرا شکست

 


باز محرم شد و لب تشنه شد از عطش خاک کمرها شکست

 
آب در این تشنگی از خود گذشت دجله به خون شد دل صحرا شکست


قاسم ولیلا همه در خون شدند این چه غمی بود که دنیا شکست


محرم ماه غم نیست ماه عشق است محرم مَحرم درد حسین است