پایان ماه حزن و اندوه اهل بیت علیهما السلام وحلول ماه پر خیر و برکت ربیع الاول بر همه مسلمانان مبارک باد.

حلول ماه ربیع الاول مبارک

مشکی از تن به درآرید ربیع آمده است

خم ابرو بگشایید ربیع آمده است

مژده ای ختم رسل داد که: آید به بهشت

هر که بر من خبر آرد که ربیع آمده است