بسم الله الرحمن الرحیم انّما یریدالله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت ویطهّرکم تطهیر’ا

مقام

نام

لقب

کنیه

نام پدر  

نام مادر

تاریخ ولادت

محل تولد

مدت امامت

مدت عمر

تاریخ شهادت

نام قاتل

محل دفن

شماره

فرزندان

 

خاتم انبیا

محمد (ص)

مطصفی

ابولقاسم

عبدالله

آمنه

17 ربیع الاول عام الفیل

مکه

23 سال

63 سال.27 ماه رجب مبعث

28ماه صفر. سال 10

زن یهودی خیبری

مدینه طیبه

3پسر و 4 دختر

 

امام اول

علی (ع)

مرتضی

ابوالحسن

ابوطالب

فاطمه بنت اسد

13ماه رجب .30 عام الفیل

مکه . خانه خدا

30 سال

63 سال

21ماه رمضان

عبدالرحمن بن ملجم

نجف اشرف

12پسر و 16دختر

 

سیده زنان عالمیان

فاطمه (س)

زهرا

ام ابیها

محمد (ص )

خدیجه کبری

20 جمادیالثانیه.5 بعثت

مکه . خانه خدیجه

یاورامام معصوم بود

18 سال

3جمادی الثانی

ثانی یا قنفد

مدینه طیبه

3پسر و 2دختر

 

امام دوم

حسن(ع)

مجتبی

ابو محمد

علی (ع)

فاطمه

15ماه رمضان

مدینه. طیبه

10 سال

47 سال

7 یا 28 صفر

جعده دخترشعث

بقیع

8پسر .7دختر

 

امام سوم

حسین(ع)

سیدالشهدا

ابوعبدالله

علی (ع)

فاطمه

3 ماه شعبان

مدینه. طیبه

11 سال

57 سال

10 ماه محرم

شمر بن ذی الجوشن

کربلا

3 پسر و2 دختر

 

امام چهارم

علی (ع)

زین العابدین

ابو محمد

حسین(ع)

شهربانو

5 شعبان یا 15 جمادی الاول

مدینه. طیبه

35 سال

57 سال

25 ماه محرم

هشام بن عبدالملک

بقیع

11 پسر .4 پسر

 

امام پنجم

محمد (ع )

باقر العلوم

ابو جعفر

علی (ع)

فاطمه بنت الحسن

غره رجب یا 3 ماه صفر57

مدینه. طیبه

19 سال

57 سال

7ذی الحجه

ابراهیم ولید زهرا داد

بقیع

5 پسر .2 دختر

 

امام ششم

جعفر(ع)

صادق

ابو عبدالله

محمد (ص )

ام فروه

17 ربیع الاول سال 83

مدینه. طیبه

34 سال

65 سال

25 شوال المکرم

منصوردوانیقی

بقیع

7پسر و 3 دختر

 

امام هفتم

موسی(ع )

کاظم

ابواحسن

جعفر (ع )

حمیده

7 ماه صفر  سال128

مدینه. طیبه

35 سال

55سال

25 ماه رجب

هرون یحیی

برمکی سندی

کاظمین

18 پسر.19 دختر

 

امام هشتم

علی (ع)

رضا

ابوالحسن

موسی (ع)

نجمه تکتم

11ذی القدهسال 148

مدینه. طیبه

20 سال

55 سال

آخر ماه صفر

مامون ملعون

سناباد خراسان

1 دختر و 1 پسر

 

امام نهم

محمد (ع)

جواد تقی

ابو جعفر

علی (ع)

سبیکه نوبیه

15 یا 19 رمضان یا 10رجب سال195

مدینه. طیبه

17 سال

25 سال

آخر ذی القعده

معصم عباسی

کاظمین

2 دختر ئ2 پسر

 

امام دهم

علی (ع)

هادینقی

ابواحسن

محمد(ع)

سمانه مغربیه

15ذی الحجه سال 121

مدینه. طیبه

33 سال

42 سال

3 ماه رجب

متوکل عباسی

سامرا

4 پسر 1 دختر

 

امام

حسن (ع)

زکی عسکری

ابو محمد

علی (ع)

حدیث سلیل

8 ربیع اثانی سال 232

مدینه. طیبه

6 سال

28 سال

8 ربیع الاول

معتمد عباسی

سامرا

1 پسر

 

امام دوازدهم

م ح م د (ع)

مهدی

ابوالقاسم

حسن (ع)

نرجس خاتون

15 ماه شعبان 255

سامرا

بسیار طولانی

نا معلوم

غائب

--

---

----

 

 منبع:مفاتح الجنان_موءلف:مرحوم حاج شیخ عباس قمی

 

 ترجمه وخط:مصباح یزدی       چاپ سوم1369چاپ ونشر:دفتر نشرفرهنگ اسلامی