1_یه نفر میره پیتزابخره وقتی فاکتور می گیره میگن به نام کی ؟ می گه به نام خدا.

2_اگه دوست داری قوی ترین طولانی ترین و عمیق ترین بوسه ی دنیا رو تجربه کنی لبت رو بذار رو لوله ی جارو برقی.

3_عکس همسرانتان را همیشه همراهتان داشته باشید تا به محض مواجهه با مشکلات بسیار بزرگ به آن نگاه کنید تا یادتان بیاید که مشکل بزرگتری هم دارید.

4_گردونه ی دنیاروببین سوسک از موش می ترسه .موش از گربه می ترسه. گربه از سگ می ترسه .سگ از مرد میترسه .مرداز زن میترسه .زن از سوسک میترسه.

5_یارو میره بانک وام بگیره ضامن نداشته منفجر می شه.

6_یکی رو می برن واسه اعدام میگن حرفی نداری؟ میگه نه.میکشنش بالا دست وپا می زنه میگه حرف دارم.میگن بگو.به دوستش میگه:علی خونه ی شما اون بالادیده می شه.

7_دریا رو نگاه میکنم تورو می بینم آسمون رو نگاه میکنم تو رو می بینم ماه رونگاه میکنم تو رو می بینم.ببخشیدمی شه لطفا بری کنار.

8_می گن مردم سه دسته اند:دسته ی اول _دسته ی دوم _دسته ی سوم.

9_روی یک برگ نوشتم دوست دارم ولی تو مثل یک بز اونو خوردی.

10_اگر روزی بیادت گریه کردم.بدانآن روز پیازی رنده کردم.

11_از یکی می پرسن چرا درس  میخونی؟میگه میخوام دکتر بشم.مطب بزنم.پول در بیارم.نیسان بخرم کار کنم.

12_بچه جان چراروز های آفتابی با خودت چتر می یاری؟آخه روز های بارانی بابام چترو می بره.