وزیر آموزش وپرورش در گردهمایی معاونان آموزش متوسطه کشور خبر داد :

امکان اجرای بازنشستگی پیش از موعد فرهنگیان بدون احتساب سنوات ارفاقی در سال 91 با رضایت استان مربوطه


وزیر آموزش وپرورش از تصویب قانون بازنشستگی پیش از موعد فرهنگیان با 25 سال سابقه بدون احتساب سنوات ارفاقی 5 ساله برای آنان در سال 91 خبر داد.