ای شاه سوار ملک هستی / سلطان خرد به چیره دستی

ای ختم پیمبران مرسل / حلوای پسین و ملح اول

سر خیل تویی و جمله خیلند / مقصود تویی همه طفیلند

بعثت پیامبر گرامی اسلام مبارک باد

سر حلقه عشاق به عالم، احمد / یعنی هدف از خلقت آدم، احمد

رخشان و فروزنده بر انگشت وجود / پیغمبری انگشتر و خاتمْ احمد

 

ماه فرو ماند از جمال محمّد / سرو نباشد به اعتدال محمّد

قدر فلک را کمال و منزلتی نیست / در نظر قدر با کمال محمّد

بعثت پیامبر بر شما مبارک باد

----------------------------------

 

از بعثت او جهان جوان شد / گیتی چو بهشت جاودان شد

این عید به اهل دین مبارک / بر جمله مسلمین مبارک

----------------------------------

 

ستاره‌ای بدرخشید و ماه مجلس شد / دل رمیده ما را انیس و مونس شد

بعثت پیامبر اکرم بر پیروان حقیقی‌اش تهنیت باد

----------------------------------

 

تو اکنون شهر علم و اجتهادی / تو رب‌النوع شمشیر و جهادی

تو خورشیدی شدی در گوشه غار / برِ نورِ تو شد خورشید و مه تار

بتاب و روشنی بخش جهان باش / مهین پیغمبر آخر زمان باش

عید پیامبری رسول خدا مبارک

----------------------------------

 

سلام بر مبعث، عید بزرگ نجات از حیرت و سرگردانی، عید ختم ناامیدی،عید تمایز عدل و ظلم، عید بیداری و تعهّد، عید هدایت

بعثت پیامبر اکرم(ص) مبارک باد

----------------------------------

 

سلام بر مبعث، پیام خیزش انسان، از خاک تا افلاک !انفجار نور و ظهور همه ارزش‌ها در صحنه حیات بشر !

بعثت پیامبر اکرم(ص) مبارک باد

 

----------------------------------

 

بعثت، انفجار نور درخشان الهی، در ظلمات جهل و خرافات بود.

بعثت پیامبر اکرم(ص) مبارک باد

----------------------------------

کوه نور از نور روی مصطفی زیبا شده/  حکم ختم المرسلین در عرش حق امضاء شده

یا رسول الله جان عالمی قربان تو  /    کیستی که اوّلین سرباز تو مولا شده

عید سعید مبعث مبارک

----------------------------------

 

گر فکر رهایی ز غم و راه نجاتی / در این شب پر فیض تو خواهی ثمراتی

باید که به کوری دو چشمان حسودان/ بر احمد و آلش بفرستی صلواتی

عید مبعث مبارک