زلزله6/4 ریشتر-جانباختگان بیش از227نفر مجروحین بیش از2000نفر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


تصاویر فاجعه آمیز از زلزله در آذربایجان‌شرقی +18 حاوی تصاویر دلخراش