دریاچه ارومیه سه سال دیگر خشک میشود

 این مطلب توسط یکی ازمسئولین حفاظت محیط زیست درروزنامه اطلاعات بیان نموده و گفته شده است که ریزگردهای نمک استانهای بیشتری را گریبانگیر خواهد کرد.

                                                                                                                                    
/ 0 نظر / 3 بازدید