تراختور

 

جعفری : قبولی عاشقان تراکتور در کنکور عظیم هواداری 85هزارنفر

 


 

   

   حماسه ای بزرگ تراختور وسپاهان

  جشن وپایکوبی هواداران تراختور در شمال غرب کشور تبریزدر شب پیروزی تراختور بر الجزیره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 19 بازدید